Pannrynkor (pannlinjer)

Pannrynkor uppstår av du lyfter dina ögonbryn. Detta är en naturlig följd av att vi åldras och att hud och muskler förlorar sin elasticitet. En annan vanlig orsak till pannrynkor är att man behöver lyfta ögonbrynen på grund av att man har ett överskott av hud på de övre ögonlocken och därmed kompenserar genom att lyfta ögonbrynen för att se pigg och alert ut. Vill man behandla pannrynkorna får man oftast bättre effekt om man behandlar bekymmersrynkan och kråksparkarna samtidigt. Behandlas enbart pannrynkorna kan man ibland känna en tyngd över ögonen och det kan upplevas som att ögonbrynen faller ned lite.

Hur går en behandling av pannrynkor till?

Behandlingarna mot pannrynkor påbörjas alltid med konsultation där vi diskuterar just dina önskemål och förutsättningar och vad som är rimligt att förvänta sig avseende resultat. Sedan om allt känns bra kan vi oftast påbörja behandlingen redan efter konsultationen. Först rengör vi och sedan markerar vi noggrant de område som skall behandlas. Behandlingen mot pannrynkor utförs med en väldigt tunn, fin nål med fyra till sex stick fördelat över pannan. Oftast behövs inget återbesök men ibland kan vi behöva utvärdera och eventuellt göra en mindre komplettering efter två veckor.

Denna komplettering är alltid kostnadsfri.

}

Behandlingstid

30 minuter

T

Full effekt

ca 10-14 dagar

Håller mellan

ca 3-5 månader

Pris

2800 kr

Resultatet

Redan efter 4-5 dagar kan du känna att det börjar släta ut sig lite, men full effekt uppnås först efter 10-14 dagar. Effekten avtar successivt och det normala är att det sitter i cirka 3-5 månader för pannrynkor.

Att tänka på innan behandling av pannrynkor

Det första dygnet efter en behandling bör du undvika att massera eller trycka på de behandlade områdena så man inte ökar risken för spridning av injektionen.
Du ska också helst undvika att utsättas för starkt solljus eller sola i ett solarium.

Vi avråder även från intensiv träning, då det finns en risk att medlet kan spridas utanför behandlingsstället. 

Första natten är det även bra att du sover på rygg så du inte ofrivilligt råkar utsätta det behandlade området för tryck. Detta är speciellt viktigt för kråksparkar, då det finns en risk att man annars sprider ut injektionen och då får en sämre effekt.

Viktigt att tänka på efter behandling av pannrynkor

När du kommer för behandling är det viktigt att du inte har en aktiv infektion i kroppen. Man får inte heller vara gravid eller amma.

För att minska risken för blåmärken bör du inte ta någon medicin som ökar risken för blödningar, tre dagar innan själva behandlingen.

Prisjämförelse vid flera områden

Områden som kan kombineras med kråksparkar är bekymmersrynkan och pannrynkor.

2800

1 område

3300

1 område

3800

1 område