Botox Malmö

Botox Malmö

Vill du bli behandlad med botox i Malmö är du välkommen att boka en tid hos Mia Ramsten.  Mia är sjuksköterska och specialist inom injektionsbehandlingar och är certifierad av Estetiska injektionsrådet och arbetar dessutom som utbildare inom fillers- och injektionsbehandling.

Botox är den vanligaste metoden idag för att behandla rynkor och att få ett ungdomligare utseende. Det är ett skonsamt och säkert sätt att få snabba resultat som inte bara gör så att man ser yngre ut utan även får dig att känna dig piggare.

De vanligaste behandlingsområdena är horisontella pannrynkor, bekymmersrynkan mellan ögonen och kråksparkar i ögonens utkanter.

Man kan dessutom få väldigt goda effekter på fina rynkor på överläppen, neddragna mungipor, näsrynkor och på rynkor på halsen.

Prisexempel:

Ett område från 1900kr, två områden 2900kr och tre områden 3400 kr

Vad är botox

Botox är egentligen ett nervgift som i extremt utspädd form har använts i medicinskt syfte sedan 50-talet, och är idag ett registrerat läkemedel. Det utvecklades för behandling av överaktivitet i muskulaturen runt ögat t.ex. vid okontrollerad blinkning. Botox blockerar tillfälligt impulser från nerverna till vissa av ansiktets små muskler som orsakar oönskade rynkor och ansiktsuttryck. Det gör att musklerna tillfälligt inte kan dras ihop och resulterar i att huden utjämnas och blir slät på sikt.

Vad kan behandlas med botox?

Botox är dent vanligaste metoden att behandla rynkor orsakade av ålder. De områdena som lämpar sig bra för behandling med botox är pannrynkor, arga rynkan samt kråksparkar vid ögonvrårna. Dessutom kan man använda botox för att behandla en del medicinska tillstånd som exempelvis migrän/spänningshuvudvärk. Om man besväras av spända käkmuskler fungerar botox även där. Då lägger man lite högre doser i vardera käkmuskel. Hyperhidros, dvs överdiven svettning är ett tillstånd där botox har väldigt god effekt.
Botox kan med fördel även användas till att behandla fina rynkor på överläppen, neddragna mungipor, näsrynkor och på rynkor på halsen.

Hur länge sitter effekten av botox i?

Botox försvinner sakta ur kroppen och effekten börjar avta efter tre till fyra månader. För att bibehålla resultatet av din botoxbehandling bör man upprepa behandlingen 2-3 gånger per år.

Är botox säkert?

Som med all typ av medicinsk behandling kan det finnas vissa risker. Men med botox är det extremt sällsynt med skador av behandlingen. Det har använts i decennier i medicinskt syfte och det finns patienter som har fått behandling med botox estetisk syfte under tiotals år utan skadeeffekter.
Om man tänker på de olika alternativ som ibland endast finns till hands i form av kirurgi, med dess inneboende risk, har man sett att botox i många fall är att föredra.

Biverkningar av botox

Det är väldigt ovanligt med biverkningar av botox. Det som kan hända är att man kan få ett litet blåmärke vid insticksstället. Vid några enstaka tillfällen har det hänt att botoxen har även påverkar någon lite muskel i närheten och då har man fått ett ögonlock som börjat hänga. Detta har sedan alltid släppt efter några veckor när botoxet har minskat i koncentration i muskeln.

Vem får utföra botoxbehandlingar.

Socialstyrelsens utredning har föreslagit att endast legitimerad sjukvårdspersonal i framtiden kommer att få utföra behandlingar med botox. Behandlingen ska dessutom utföras på en läkarmottagning som är registrerad hos IVO, samt att personalen ska vara certifierad inom botoxinjektioner.

Bild på Mia Ramsten

Mia Ramsten

Injektioner botox & fillers

Mia är sjuksköterska och specialist inom injektionsbehandlingar. Mia är certifierad av Estetiska injektionsrådet och arbetar dessutom som utbildare inom fillers- och botoxinjektioner.

Stina Sunnanväder

Stina Sunnanväder

Injektioner botox

Stina är sjuksköterska och arbetar med injektionsbehandlingar med botox.